Pan کردن به خارج از بلندگوها

در برخی میکسرها با استفاده از افکت ها … ساز را به خارج از بلندگوها Pan می کنند. در این حالت، با توجه به اختلاف فاز موج های رسیده، تصور مخاطب از منبع صدا به جای بلندگوها، خارج از آن خواهد بود. با این که بعضی این موضوع را خوشایند می بینند، ولی استفاده از آن در شرایط مناسب نتیجه خوبی دارد.

دو روش بری انجام این کار وجود دارد:

۱. فاز یک خروجی از خروجی های استریوی ساز را معکوس کنید. در این حالت

۲. خروجی هر کانال ساز استریو را به کانال دیگر و خارج از فاز برای پخش بدهید. برای این کار کافیست پس از کپی کردن کانال ها، فاز آن ها را معکوس کرده و به طرف دیگر Pan کنید و صدا را کمی بلند کنید. با افزایش سطح صدا، تصور مخاطب از منبع صدا، خارج از بلندگوها خواهد بود.