مطالب توسط

,

اصلاح آکوستیک استدیو

یکی از مهم ترین مطالعات آکوستیکی اتاق، مکانیسم تلفات موج صداست که باعث کاهش انرژی در بازتاب از دیوارها و هنگام انتشار در هوا می­شود. این امر قدرت صدای مستقیم، بازتاب های آن و در نتیجه مشخصات آکوستیکی اتاق را تحت تاثیر قرار می دهد.