درباره ما

نقش آکوستیک در آرامش افراد امری اجتناب ناپذیر است. شرکت مبتکران آوای پاد (با نام تجاری Soundphix) کار خود را با هدف کاهش نویز صوتی و نیل به مشخصات آکوستیکی ایده آل برای فضاهای مختلف آغاز کرد. این تیم متشکل از فارغ اتحصیلان مهندسی شیمی و صدا بوده و با تکیه بر دانش دانشگاهی اولین مبتکر در زمینه تولید جاذب های صوتی پهن باند ضد حریق است. این جاذب ها پهن باند بوده و طبق گزارش مرکز تحقیقات وزارت مسکن، راه و شهرسازی جذب آنها 100 درصد است.
هدف تیم Soundphix طراحی، مشاوره و اجرای آکوستیک کاربری های متفاوت (مسکونی، اداری، تجاری و حرفه ای) بر پایه اصول علمی و الزامات مقررات ملی ساختمان به منظور تامین نیازهای صوتی هر یک از این فضاها است. همچنین با توجه به مقررات ملی ساختمان و با هدف تامین امنیت افراد، این جاذب ها کاملا ضد حریق بوده و گواهی نامه های مرکز تحقیقات وزارت مسکن، راه و شهرسازی را اخذ کرده است.