کابل های بالانس(Balanced) و غیر بالانس(Un balanced)

کابل صدای نامتقارن (Unbalanced Audio Cable):

این کابل نامتقارن که مصارف غیرحرفه ای دارد دارای دو سیم است. سیم اصلی که حامل سیگنال است و سیم شیلد یا زمین که در ضمن وظیفه بازگشت سیگنال را نیز به عهده دارد. در این نوع کابل ها امکان تاثیرگذاری بر روی سیگنال از جانب نویزهای الکتریکی محیطی وجود دارد.

شکل 1.

کابل صدای متقارن (Balance Audio Cable):

بخاطر عدم تاثیرگذاری نویز و حفاظت کامل سیگنال در برابر عوام خارجی از کابل های متقارن برای انتقال سیگنال صدا استفاده می شود.

در این کابل ها شیلد به پین شماره یک جک XLR وصل می شود. این شیلد معمولا از سیم های بسیار نازک که به طرز ظریفی در هم بافته شده اند ساخته می شود.

شکل 2.

سیم مثبت این کابل ها به Hot نیز معروف است. اغلب به رنگ روپوش سفید یا قرمز بوده و به پین شماره ۲ جک XLR وصل می گردد. سیم منفی یا Cold اغلب به رنگ سیاه می باشد و به پین شماره ۳ وصل می گردد.

در یک کابل صدای متقارن، سیم های Hot و Cold برای حذف اثر تشعشعات خارجی به دور هم پیچیده می شود و هر دو درون یک غلاف بافته شده فلزی که منعطف می باشد، قرار گرفته اند. این غلاف فلزی که همان شیلد است، دو سیم اصلی کابل را دربر می گیرد.

در ساختمان یک کابل صدا برای استحکام و مقاومت در برابر حرارت، رطوبت و شرایط نامساعد دیگر از پوشش ها و عایق های خاصی نیز استفاده می شود. با توجه به پایین بودن فرکانس (20Hz-20kHz) در حوزه صدا، افت سیگنال در کابل های صدا در فواصل زیر 200m چندان مطرح نیست.