نکات کلی در مورد بازتاب و پژواک

در ادامه بحث اینگونه در نظر می­گیریم که انتقال صدا بین دو نقطه از اتاق رسماً توسط پاسخ ضربه­ای از مسیر انتقال بیان می­شود. این پاسخ ضربه متشکل از صدای مستقیم و تعدادی تکرار صدای ضربه­ای اصلی ناشی از بازتاب­های سیگنال صدا از نواحی مرزی اتاق می­باشد. هر کدام از این بازتاب­های سیگنال صدا از نواحی مرزی اتاق می­باشد. هر کدام از این بازتاب­ها توسط تراز و زمان تأخیرشان نسبت به صدای مستقیم مشخص می­شوند. از آنجایی که شنوایی ما همچنین به حقیقت انتشار صدا حساس می­باشد این توصیف هنگامی کامل می­شود که جهت بازتاب­های رسیده به نقطه­ مورد نظر نشان داده شود. و در نهایت ممکن است تفاوت­هایی در طیف وجود داشته باشد، زیرا اجزای مختلف پاسخ ضربه کاملاً مشابه سیگنال صدای اصلی نیستند و به بیانی دقیق­تر بازتاب­ها از دیوار وابستگی فرکانسی دارند.

دو تجربه پدیده­ ذهنی از بخش­های منعکس ­کننده­ صدا وجود دارد که برای همه آشنا هستند: تحت شرایط معینی برخی از بازتاب­ها را می­توان به عنوان «اکو» از هم متمایز کرد. در این مورد تکرار صدای اصلی مرتباً شنیده می­شود. این پدیده را اغلب می­توان در فضای باز هنگامی که صدا از دیوارهای خانه­ها یا گوشه­ی جنگل­ها بازتاب می­شود مشاهده نمود. در فضاهای بسته این پدیده کمتر اتفاق می­افتد زیرا خوشبختانه انعکاس‌ها معمولاً توسط انعکاس­های اصلی اتاق پوشانده می­شوند. اینکه آیا یک بازتاب به عنوان اکو شنیده خواهد شد یا نه بستگی به تأخیر آن نسبت به صدای مستقیم، قدرت نسبی آن، ماهیت سیگنال صدا و فشار اکوستیکی دیگر بازتاب­ها که تحت شرایطی می­توانند پوشاننده­ی دیگر بازتاب­ها باشند دارد.

تجربه­ی مشترک دوم در مورد توانایی انسان در شناسایی محل منبع صدا در محیط­های بسته می­باشد. اگر چه در اتاقی که به شدت میرا نمی‌باشد جمعی از انرژی­های صدای بازتاب بیشتر مضربی انرژی صدای مستقیم دریافت ­شده می­باشند اما شنوایی ما معمولاً قادر است که جهت و مکان منبع صدا را بدون هیچ مشکلی شناسایی کند. بدیهی است که صدایی که اولین بار به شنونده می­رسد به طور ذهنی جهت صداهایی که می­آیند را مشخص می­کند .این مشاهدات cremer (قانون اولین موج پیشرو) نامیده می­شود.