نوازندگان و شیوه های نوازندگی ساز چنگ

به دلیل نو پا بودن چنگ در عرصه موسیقی معاصر، همانند دیگر سازهای ایرانی، نوازنده ندارد. از آن روی که هیچ پیشینه عملی در این خصوص موجود نیست، بیشتر علاقه مندان نوازندگی چنگ، می بایست کار خود را از نقطه صفر آغاز کند. به همین دلیل تعداد نوازندگان چنگ ایرانی بسیار کم است که از آن میان می توان به عبدالعلی باقری نژاد، خانم پروین روحی و دو دخترش به نام های زینب و معصومه باقری نژاد اشاره کرد.

اهمیت عایق صوتی و آکوستیک محیط برای نوازندگان

از آن جا که چنگ میراث مشترک فرهنگ های کهن خاورمیانه است، در چند سال اخیر هم زمان با تلاشگران ایرانی، برخی موسیقیدانان ترکیه نیز برای احیای آن همت گماردند و نمونه های بازسازی شده چنگ ترکی، هم اینک در گروه های کوچک موسیقی ترکیه نواخته می شوند.