میکس و مسترینگ جذاب برای Groove

اگرچه توجه به پنج المان گذشته برای میکس و مسترینگ، نتیجه ای رضایت بخش به همراه دارد، ولی دستیابی به میکس جادویی یک مرحله فراتر است. البته این کار برای قطعات قوی راحت تر است. میکس خارق العاده در کنار تنظیم بی نظیر و اجرای عالی بسیاری از قطعات را در تاریخ به قطعه ای فراموش نشدنی تبدیل کرده است.

چگونه به این مرحله برسیم؟

یک میکس مانند فیلم علاوه بر صحت المان های فنی، باید جذاب باشد. میکس باید روایتی از اوج و فرودهایی باشد که مخاطب را به صورت ناخودآگاه دائما درگیر کند. همانطور که یک فیلم بسیار جذاب تر از زندگی عادی است،یک میکس فوق العاده نیز باید مخاطب را یک مرحله فراتر از زندگی عادی ببرد. احساس کار باید کمخاطب را مجاب به میخکوب شدن و گوش کردن به قطعه کند.

پس به مهان نقطه شروع بازمی گردیم:

  • مسیر قطعه را تشخیص داده
  • Groove را بهبود بخشیده
  • المان جذابیت را یافته و بر روی آن تاکید کنید.

سخت ترین بخش میکس برای ن بخش پایانی آن است که ساعت ها صرف بخشیدن هیجان و احساسات به قطعه می کنم که فقط یک قطعه معمولی نباشد. هدف خوب بودن صدا نیست، هدف خلق یک اثر است. این بخش که در آن قطعه متفاوت و منحصر به فرد می شود، آخرین بخش میکس است.

Ed Seay

مسیر قطعه:

اولین وظیفه مهندس میکس پیش از شروع به کار، یافتن مسیر قطعه است. البته هر دو عامل سبک قطعه و اجرای نوازندگان در این موضوع تعیین کننده خواهند بود. برای مثال اگر قطعه Folksy in Nature بود، نیازی به درامزی قوی، زمان واخنش و تاخیر طولانی نخواهد بود. بالعکس اگر هدف یک کنسرت راک در یک ورزشگاه است، نباید صدا نرم و ملایم باشد.

البته تغییر مسیر قطعه ممکن است، ولی مسیر قطعه معمولا با توجه به سبک معلوم می شود. مثال این موضوع قطعه کلاسیک و شناخته شده Marvin Gaye با نام “Hear it through a yrapevine” است. این قطعه توسط بسیاری از خوانندگان در سبک های متفاوتی اجرا شده است. مسیر Credence Clear Water متفاوت با Gladis Knight and the Pips، Kaiser Chief و یا Amy Wine House است، و هر کدام با توجه به سبک خود زیبا هستند. مسیر قطعه تابع یاز سبک و نحوه اجراست.

Groove را در یک قطعه تقویت کنید:

متامی موسیقی های خوب در تمامی سبک ها (راک، جز، کلاسیک، رپ، رژه و …) در ذات خود Groove قوی دارند.