میکروفون نواری

میکروفون نواری تقریبا مانند میکروفون سیم پیچ متحرک عمل می کندو تفاوت اساسی این میکروفون ها وجود مبدل نواری و بسیار نازک آلومینیومی است. این مبدل به قدری سبک است که توسط حرکت مولکولی های هوا به حرکت در آمده و نیازی به دیافراگم جداگانه ای ندارد. با این حال سیگنال الکتریکی تولید شده در آن در مقایسه با سیم پیچ متحرک بسیار ضعیف بوده و نیاز به ترنسفورمر خروجی داشته تا سطح سیگنال را به مقدار قابل استفاده برساند.

میکروفون‌های نواری را گاهی میکروفون‌های سرعتی (velocity) یا گرادیان فشار (Pressure-Gradient) می‌نامند. در این میکروفون‌ها، هر دو طرف نوار در معرض حرکت مولکول‌های هوا قرار دارند و با اختلاف فشار بین سمت عقب و جلوی روبان فعال می‌شوند.

میکروفون نواری