میکروفون دینامیک (سیم پیچ متحرک)

مطابق شکل در این میکروفون‌ها المان تبدیل‌کننده از یک سیم‌پیچ و یک سیم متصل به دیافراگم مایلار (Mylar) که پلی‌استر نازک و محکمی است و در ساخت نوار صوتی کاربرد دارد تشکیل شده. اینها همه در یک میدان مغناطیسی قرار گرفته اند.

با حرکت دیافراگم توسط امواج آکوستیکی سیم پیچ نیز به حرکت در می­آید.حرکت سیم‌پیچ در میدان مغناطیسی باعث القاء ولتاژ در داخل سیم‌پیچ می‌شود. این ولتاژ انرژی الکتریکی متناظر با انرژی آکوستیکی است که در ابتدا باعث ارتعاش دیافراگم شد.

طبق قانون القای فارادی، حرکت سیم‌پیچ در میدان مغناطیسی، میدان‌القایی ایجاد می‌کند، و جریان القایی الکترومغناطیسی متناوب با فشار آکوستیکی وارد بر سیم‌پیچ ایجاد می‌شود. این میکروفون‌ها نسبت به میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی حساس هستند و جایی که اثرات این میدان‌ها زیاد باشد، این نوع میکروفون‌ها کاربردی ندارند.

این میکروفون‌ها نسبت به تغییرات دمای محیط حساسیت کمتری دارند. این میکروفون‌ها امپدانس پایینی داشته و از دسته میکروفون‌های حرفه‌ای‌اند.

میکروفون دینامیک (سیم پیچ متحرک)