یکی از مهم ترین مطالعات آکوستیکی اتاق، مکانیسم تلفات موج صداست که باعث کاهش انرژی در بازتاب از دیوارها و هنگام انتشار در هوا می­شود. این امر قدرت صدای مستقیم، بازتاب های آن و در نتیجه مشخصات آکوستیکی اتاق را تحت تاثیر قرار می دهد.

از آنجایی که جذب دیوارها (مرزها) تاثیر پیچیده ای بر روی میدان صدا در اتاق دارد، طراح آکوستیکی باید مکانیزم های جذب و انواع جاذب ها را بشناسد. در حقیقت یکی از مهم ترین ابزارهای طراحی او استفاده درست و به جا از این جاذب هاست. به طور خاص، جاذب های صدا به یکی از این دلایل استفاده می شوند:

1- برای تطبیق دادن زمان واخنش اتاق مثلا یک استدیو ضبط و یا یک سالن کنسرت با نوع اجرایی که در آن انجام می گیرد.

2- خنثی کردن بازتاب های ناخواسته از دیوارها که ممکن است به شکل اکو شنیده شوند.

3- برای کاهش چگالی انرژی آکوستیکی و در نتیجه تراز فشار صدا در محیط های با نویز بالا مانند کارخانجات، دفاتر بزرگ و … .

جذب صدا در هوا

مهمترین مکانیسم جذب در هوا تئوری Thermal Relaxation است که در اینجا به توضیح مختصری در رابطه با آن می­پردازیم. تحت شرایط تعادل انرژی گرمایی، در یک گاز چند اتمی به اشکال مختلفی (درجه آزادی سیستم) انتقالی، ارتعاشی و چرخشی وجود دارد. زمانی که گاز ناگهان فشرده می شود یا به عبارتی دیگر انرژی آن افزایش می یابد؛ این انرژی به صورت انتقالی در آن ذخیره می شود. پس از آن این شکل از انرژی به حالت های دیگر هم تقسیم می شود. به عبارت دیگر شکل گرفتن شرایط تعادل جدید نیازمند مدت زمانی است. اگر انبساط و انقباض های متناوب هوا بر اثر موج صدا زمان کافی را به گاز بدهد، مثلا در فرکانس های بسیار پایین تعادل اتفاق می افتد. ولی با افزایش فرکانس انرژی ذخیره شده نسبت به تغییرات جدید تاخیر داشته و در مواقع اشتباه انرژی را پذیرفته و یا تحویل می دهد.

نتیجه مهم: جذب هوا با افزایش فرکانس موج صدا افزایش میابد. همین موضوع باعث میشود که در صدارسانی اصول طراحی بر مبنای رساندن مستقیم فرکانس های بالا در کمترین مسیر به گوش مخاطب باشد.

انواع جاذب­های آکوستیکی

به طور کلی مهمترین جاذبهایی که ما با آنها سر و کار داریم به سه گروه اصلی تقسیم می­شوند:

به طور کلی مهمترین جاذبهایی که ما با آنها سر و کار داریم به سه گروه اصلی تقسیم می­شوند:

  1. جاذب های متخلخل
  2. جاذب های رزونانسی
  3. رزوناتورهای هلم هولتز