مفهوم ساب ووفر

اولین موضوع، مفهوم ابتدایی یک سیستم سابووفر است؛ یعنی اینکه چه کاری و چگونه انجام می­دهد. بدیهی است که ایده مبنا بر این اساس است که صداهای کم فرکانس تولید کند. در اکثر موارد تقریباً دو اکتاو پایینی، از 20 هرتز تا 80 هرتز را پوشش می­دهد. اینجا لازم است توضیح دهیم، داشتن یک جعبه مخصوص که صدای با فرکانس پایین تولید می‌کند نه ‌تنها شنیدن صدای بم خوب در اتاق را تضمین نمی‌کند، بلکه احتمال دارد کاملاً عکس آن اتفاق می‌افتد.

مشخصات آکوستیک اتاق خود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اگر بهترین سابووفر دنیا را در اتاقی با آکوستیک ضعیف قرار دهید، بازدهی باس بسیار ضعیفی خواهید داشت! بسیار اتفاق افتاده است که در یک سیستم مانیتورینگ، مالک سابووفر را به امید بهبود ناحیه بم اضافه کرده است اما وضعیت یا تفاوتی نکرده و یا در برخی موارد بدتر هم شده است.

اگر اتاق مشکلات امواج ایستا دارد-که اکثر استودیوهای خانگی دارند- ضروری است قبل از اینکه زمان و یا هزینه­ای برای سابووفر کنید، آن مشکلات را حل کنید. معمولاً می‌توانید آکوستیک اتاق را با حداقل هزینه و کارهایی ساده ساده بهبود دهید.همچنین در یک اتاق بهبود یافته ممکن است دریابید با همان بلندگوهای فعلی خود چقدر کیفیت صدای باس ازآنچه فکر می‌کردید بهتر است.

مزیت دیگر سابووفر توانایی کنترل توانی است که به ‌کل یک سیستم نسبت داده می‌شود. انرژی آکوستیک در موسیقی در فرکانس‌های پایین بالا‌ترین میزان را دارا است و با بیشتر شدن فرکانس کاهش میابد بنابراین استفاده از جعبه‌ای که اختصاصا انرژی این باند فرکانسی را تامین کند، بار زیادی را از دوش بلندگوها برداشته و مدیریت توان و وضوح صدا را بسیار افزایش می‌دهد.