مفاهیم و اصلاحات آکوستیکی در سالن های آمفی تئاتر

در طول 12 قرن واژگان توسط دانشمندان آکوستیکی برای بررسی صدای سالن‌های سمفونی، اپرا و انواع کلاسیک تعریف گردیده است که در جدول زیر برخی از این واژگان که توسط دول (1972)، بارون (1993‌) و برانک(1996) جمع‌آوری گردیده آورده شده است.

در پی تحقیقات  داگلاس (1971) و بارون (2010) پنج پارامتر ذهنی به دست آمد که گوش انسان قادر به تشخیص آن‌ها در مورد صدای یکسان می‌باشد. وضوح صدا به گونه‌ای که جزئیات موسیقی قابل درک باشد، پاسخ انعکاس مناسب و درک فضایی  و بلندای صدا از جمله این ویژگی‌ها هستند. در این بین وضوح صدا مستلزم زمان واخنش کم و درک فضایی و بلندای صدا مستلزم زمان واخنش زیاد می‌باشد.

هاس دریافت که گوش انسان از روی اولین امواج صوتی رسیده می‌تواند موقعیت منبع صوت را تشخیص دهد و بازتاب‌ها را از صدای مستقیم جدا کند. به طور کلی گوش انسان صداهایی که حدوداً dB10 قوی‌ترند به عنوان صدای مستقیم درنظر می‌گیرد و امواجی که حدوداً بیشتر از ms50 نسبت به آن تأخیر دارند را به عنوان بازتاب درنظر می‌گیرد.