مشکلات آکوستیکی در اتاق میکس و مسترینگ

در اینجا به چند عمل که باید از انجام آن ها پرهیز کنید، می پردازیم. اگرچه ممکن است بسیار پیش پا افتاده به نظر آیند، ولی بعضی مواقع تاثیرات شگرفی دارند.

۱. از قرار دادن بلندگو در مقابل دیوار خودداری کنید. این کار باعث تقویت برخی فرکانس­ها در ناحیه بم می شود. هرچه فاصله بلندگوها بیشتر باشد، این تاثیر بر روی پاسخ فرکانسی کاهش یافته و پاسخ فرکانسی هموارتر خواهد بود.

۲. از کنج ها پرهیز کنید. تاثیر کنج ها در افزایش ناحیه بم بسیار بیشتر از دیوارها است.

شرایط بدتر قرارگیری فقط یک مانیتور در کنج است که تعادل صدا را کاملا بر هم می­زند.

۳. از قرار دادن مانیتورها با فاصله نابرابر نسبت به دیوار پرهیز کنید. اگر فاصله مانیتورها از دیوار کناری خود با یکدیگر متفاوت باشد، با توجه به متفاوت بودن، بازتاب ها در دو طرف، پاسخ فرکانسی متفاوتی از دو طرف خواهید شنید. بهترین حالت قرار دادن آن ها تا حد ممکن در مرکز اتاق است.

۴. از به کار بردن جاذب های متفاوت در دیوارهای اطراف بپرهیزید. اگر در دیوار یک طرف پنجره ای باشد، و دیوار طرف مقابل پوشیده از موکت یا Sonex باشد، باز هم تصویر استریویی صدا نامناسب بوده و صدا در یک سمت تیزتر (brightr) است. تلاش کنید تا دیوارهای اطراف بلندگوهای مانیتور از نظر مشخصات جذب مشابه باشند.