قدرت، بهره اتاق

به بهره آکوستیکی اتاق، قدرت یا بهره اتاق می‌گویند و با G آن را نمایش می‌دهند. بهره G سالن برابر است با نسبت SPL یک منبع صوتی همه جهته که در فاصله 10 متری کالیبره شده است به منبع صوتی مشابه که در همان فاصله و در یک اتاق بدون انعکاس قرار گرفته است. در تئوری با دو برابر شدن ضریب جذب کلی، G dB3 کاهش می‌یابد. ضریب جذب کلی را می‌توان از نسبت زمان واخنش و حجم سالن به دست آورد. واضح است که افزایش زمان واخنش باعث افزایش G می‌شود و برعکس. در مورد موسیقی‌های تقویت شده این پارامتر چندان مهم نیست زیرا سطح تراز مورد نیاز توسط بلندگوها تأمین می‌شود. گاهی اواقت ممکن است محاسبه مقدار G برای باند فرکانسی Hz63 سودمند باشد.