عیب یابی هرگونه نویز، دیستورشن و مشکلات مربوط به نصب تجهیزات استودیو و برطرف کردن آنها به منظور ضبط، میکس و مسترینگ بهتر

امکان بروز نویز در تجهیزات استودیویی و به خصوص در استودیوهای خانگی بسیار زیاد است. دلیل این موضوع می تواند عدم نصب مناسب تجهیزات، اتصال مناسب آنها و یا حتی سایر منابع نویز در اتاق شامل سایر تجهیزات ساختمان و عدم ارتینگ مناسب برای تجیزات صوتی است. با توجه به اینکه نویز و دیستورشن در سیستم های صوتی اهمیت ویژه ای دارد و در کیفیت نهایی موسیقی تاثیر می گذارد، شناسایی و برطرف کردن منابع آنها بسیار مهم است. انجام این کار به دانش الکترونیک و شناخت الکترونیک تجهیزات صوتی نیاز دارد. در همین راستا تیم soundphix متشکل از فارق التحصیلان دانشگاهی در رشته صدا خدمات شناسایی و برطرف کردن تجهیزات استودیو، نصب و اتصال صحیح آنها را ارائه می دهد.