شش اصل در افزودن افکت های میکس

شش اصل مهم روش های کلی استفاده مناسب از افکت ها را در اینجا بیان میکنیم.

اصل اول: ابتدا محل نوازنده را در ذهن تصور کرده و فضای اطراف را بازسازی کنید.

این کار به میکس سرعت می بخشد؛ چذا که دیگر مجبور به امتحان کردن افکت های متفاوت برای گزینش بهترین نیستید (گرچه این روش نهایتا ممکن است به نتیجه برسد). البته بازسازی فضای آکوستیکی نباید الزاما به شکل مرسوم انجام گیرد. در حقیقت، همین که فضا مناسب قطعه باشد، خلاقیت بیشتر به بهبود قطعه کمک می کند.

اصل دوم: هرچه واخنش و تاخیر کمتر باشد، صدا بزرگتر (با بدنه تر) است.

واخنش با افت کوچک تر از ثانیه (بسیار کوچک تر از آن) و تاخیر کمتر از 100ms (باز هم بسیار کوچک تر از آن)، صدای قطعه را بخصوص در حالت استریو بزرگتر می کند.

در بسیاری از مواقع، واخنش با کمترین افت ممکن (در حدود ۰.۱ ثانیه) مورد استفاده قرار می گیرد؛ ولی این تنظیمات با توجه به صدای Metalic نهایی در واخننش های دیجیتالی امکان پذیر نیست. اگر به این مشکل برخوردید، با افزایش وزمان افت یا استفاده از افزونه یا سخت افزاری دیگر عملکرد را بهبود ببخشید.

اصل سوم: تاخیر طولانی، پیش تاخیر (Reverb Predelay) طولانی و افت واخنش در صورتی که صدای افکت بلند شد با عث دور شدن قطعه در تصویر ذهنی مخاطب می شود.

تاخیرها و پیش تاخیرهای (به بخش واخنش مراجعه کنید) فراتر از ۱۰۰ میلی ثانیه کاملا قابل تشخیص بوده و باعث دور شدن صدا از مخاطب می شود. رمز تغییر از دور شدن صدا به بزرگ شدن آن در سطح افکت است. هنگامی که زمان تاخیر و یا افت واخنش کوتاه و سطح صدای افکت بالاست، قطعه بزرگ تر می شود. با طولانی شدن این زمان ها و سطح افکت مشابه، قطعه از شنونده دور می شود.

اصل چهارم: اگر زمان تاخیر با توجه به تمپو (تندای) قطعه تنظیم شود، قابل تشخیص نبوده و بر عمق قطعه می افزاید.

بسیاری از مهندسین میکس زمان تاخیر را برابر با تندای قطعه انتخاب می کنند (برای آگاهی از چگونگی این تنظیم، به بخش تاخیر مراجعه کنید). این کار باعث همگام شدن تاخیر با ضرب های موسیقی شده و زمان واخنش طبیعی به قطعه می افزاید. این موضوع همچنین تاخیر را در موسیقی حل کرده و همچنین نهایتا به بهبود کیفیت میکس نهایی کمک می کند.

اگر به دنبال زمان تاخیر مناسب برای قطعه هستید، نرم افزار Delay Genie App را از App Store دانلود کنید. این نرم افزار رایگان بوده و شما را در یافتن زمان تاخیر مناسب یاری می کند.

اصل پنجم: اگر تاخیر همگام با سرعت قطعه نباشد، کاملا مشخص خواهد بود.

گاهی اوقات به دنبال مشخص و متمایز بودن تاخیر از قطعه هستید. بهترین روش برای دستیابی به این کار، تفاوت زمان تاخیر و سرعت قطعه است. ابتدا زمان تاخیر را با سرعت قطعه برابر کرده و آنقدر آن را تغییر دهید تا به افکت دلخواه برسید.

اصل ششم: زمان واخنش باید به نحوی تنظیم شود که با ضربه ای اسنیر آغاز شده و افت نیز به گونه ای باشد که دقیقا پیش از ضربه بعدی تمام شود. ایده اصلی این کار همگام کردن افت با قطعه است. یک را برای دستیابی به این هدف تنظیم زمان ها در مینیمم مقدار ممکن برای صداهایی بزرگ در ابتدا و سپس افزایش این زمان ها تا رسیدن به تنظیمات بهینه است.

البته بزرگترین اصل در افزودن افکت تجربه اس، ولی توجه به اصول بالا نیز برای نقطه آغاز کار مناسب است.