جایگذاری مانیتورها نزدیک به دیوارها

 قرار گرفتن منبع صوت نزدیک به یک مرز شدت صدا را 3 دسی بل، نزدیک به دو سطح 6 دسی بل و در کنج 9 دسی بل افزایش می­دهد.

نتیجه مهم: همانطور که پیش تر گفته شد در بازه فرکانس بم که منبع(بلندگوی مانیتور) همه جهتی بوده وتقریبا مانند یک منبع نقطه ای عمل می کند، اتفاقاتی که در بالا گفته شد یکنواختی پاسخ فرکانسی را به هم می­زند.

قانون λ/4

احتمالا، مضرترین بازتاب از نزدیک ترین دیوار (دیوار پشت) خواهد بود. اگر فاصله منبع از دیوار پشت به اندازه λ/4 در فرکانسهای بم باشد (که جهتوری بلندگو کم بوده و اصطلاحا همه جهتی است)، فرکانس های مربوط به این طول موج با فاز مخالف بازتاب داشته و همدیگر را خنثی می کنند.

پس یکی از راه ها برای قرار دادن بلندگوها، این است که فاصله آن ها بیش از یک چهارم بزرگترین طول موج تولیدی آن ها (طول موج متناسب با بم­ترین فرکانس تولیدی مانیتور) باشد.

مثلا فاصله بلندگوهای مانیتور که کمترین فرکانس تولیدی آن ها 86Hz است (معادل λ=4m)، باید بیش از یک متر باشد.حالت دیگر قرار دادن مانیتور در فاصله نزدیک به دیوار پشت است (که فاصله با دیوار کم بوده و معادل طول موج فرکانس های بالاست و مشکل قابل توجهی بوجود نمی آورد). در این حالت همانطور که دیدید شدت فرکانس های پایین (که همه جهتی هستند) افزایش می یابد. به همین دلیل سازنده ها کلیدهای تنظیم برای برای کاهش شدت صوت در فرکانس های بم در پشت بلندگو قرار می دهند(این کلید در بعضی از مانیتورها Room Control نام دارد.) همانطور که دیدید قرار دادن بلندگو در مقابل دیوار 3 دسی بل افزایش شدت به همراه دارد. با کاهش سه دسی بل با استفاده از کلید در پشت بلندگو می­توان این تاثیر را برای رسیدن به پاسخ یکنواخت، جبران کرد. این مقدار برای مرز دو دیوار 3 دسی بل و در کنج (نقطه مشترک سه دیوار) 9 دسی بل خواهد بود.

روش دیگر که امروزه کاربرد دارد استفاده از ایده بافل بی نهایت برای بلندگوهای بزرگ است. یعنی قرار دادن بلندگوهای بزرگتر درون دیواری که ابعاد آن قابل مقایسه با طول موج فرکانس های بم تولیدی بوده و مانند یک مرز عمل می کند. در نتیجه هیچ بازتاب مخربی با اختلاف زمانی نخواهیم داشت.

نکته: پورت رفلکس باس(Reflex-Bass Port) در برخی مانیتورها در پشت آنها قرار دارد. در این شرایط معمولا حداقل فاصله از دیوار پشت برای رفت و آمد هوا و عملکرد مناسب مانیتور در دفترچه راهنما ذکر شده است.