شکل کلی این جاذب ها به صورت صفحه ای در فاصله از دیوار سخت بوده که آزادانه ارتعاش میکند. در صورت برخورد موج صدا با این جاذبها آنها به ارتعاش در آمده و این ارتعاشات را به فاصله هوایی منتقل می کنند.  جذبی که از لرزش های دیوارهای تک لایه و یا دیوار بوجود می آید بسیار کم است. این موضوع برای دیوارهای دولایه و یا پیچیده تر (Complex) در صورتی که دیوار طرف اتاق به نحوی قرار داشته باشد که مانعی برای لرزش آن نبوده و یا بسیار سنگین نباشد، متفاوت است. به دلیل تقابل بین صفحه­ها و هوای بین آن ها این سیستم مانند یک جاذب رزونانسی عمل می­کند.

در کاربردهای عملی صفحه، معمولا از چوب، چوب فشرده و یا گچ تشکیل می شود. تلفات ارتعاشی در این سیستم به متغیرهای بسیاری وابسته است. یکی از آن ها نحوه نصب و شکل خطوطی است که این صفحه ها بر روی آن ها قرار گرفته و نیروی خمش را هنگام ارتعاش شکل می دهد. تلفات ذاتی در فلزات کم است در حال که برای چوب یا پلاستیک مقدار قابل توجهی است. برای افزایش تلفات می توانید از صفحه های خاص و یا صفحه های متخلخل در فاصله هوایی بین دیوار و صفحه رزونانسی بهره ببرید.

جاذب های صفحه ای - رزونانسی
جاذب های صفحه ای - رزونانسی

با ایجاد حفره هایی باریک برروی این صفحات بازدهی بسیار بالا میرود.

نمونه ای از این صفحه ها با نام Micro perforated absorbers شناخته شده و در دو دهه اخیر توجه بسیاری را به خود جذب کرده اند. با کمک پیشرفت های تکنولوژی حفره های کوچک بسیاری در این صفحه های ایجاد می شود. زمانی که از این روش بر روی مواد شفاف همچون شیشه های آکریلیک بهره ببریم، امکان ساخت جاذب های رزونانسی شفاف هم پدید می آید. البته جلوگیری از ورود گرد و غبار و ذرات ریز در حفره های کوچکتر از میلی متر، عملا مشکل است.

معمول ترین کاربرد صفحات ارتعاشی (Vibrating Panels)، استفاده از تاثیر آن در فرکانس های بم برای برقراری توازن در مقابل جذب بالای تماشاچی، (که غالبا فرکانس بالا و میانی است) در تنظیم زمان واخنش است. این شرایط همان چیزی است که در بسیاری از سالن ها اتفاق افتاده و در نتیجه آن از صفحات چوبی و یا مواد مشابهی بر روی دیوار و سقف های معلق سیمانی نازک استفاده می شود.