• جاذب و عایق های توکار

تولید جاذب ها و پخشاگرهای صوتی

تیم Soundphix متناسب با تمام فضاها و کاربری ها جاذب های صوتی پهن باند با ضریب جذب حداکثری (100 درصدی) تولید می کند. این پنل های آکوستیکی کاملا ضد حریق بوده و قابلیت نصب در تمام فضاها را دارا می باشد. با توجه به دکور های متفاوت (لمسه، چوب، سنگ، رنگ و پارچه) امکان استفاده از این پنل ها در تمامی کاربری های تجاری، اداری، مسکونی و حرفه ای فراهم می باشد. همچنین امکان تولید پنل های خاص با توجه به نیازهای طراحی وجود دارد.

.

.

.