تنظیم مقدار ریورب در میکس و مسترینگ

دقیقا مشابه حالت دیلی، اگر زمان ریورب نیز با توجه به قطعه تعیین شود خوشایندتر خواهد بود. این کار عمق قطع را افزایش داده و واخنش در میکس حل می شود. پارامترهای واخنش عبارتند از زمان افت (Decay time)، پیش تاخیر (Pre Delay).

تعیین زمان افت:

به زبان ساده، افت مدت زمانی است که واخنش کاملا از بین می رود. اگر این زمان با توجه به سرعت قطعه یا bpm تعیین شود، علاوه بر افزایش عمق، شفافیت صدای قطعه نیز افزایش می یابد.

زمان افت را به گونه ای تنظیم کنید که زمان واخنش با هر ضربه اسنیر شروع و پیش از ضربه بعدی یا دو ضربه بعد از آن محو می شود. هدف حرکت واخنش با قطعه (breath) است. همین ایده را در رابطه با انواع دیگر واخنش نیز (Hall, Plate, Chambr, Room) با در نظر گرفتن مشخصات آکوستیکی هر کدام و تغییرات لازم پیاده سازی کنید.

توصیه: اگر زمان افت بسیار کوتاه بود، می توانید ماندگاری صدا را تا ضربات اسنیر بعدی مثلا ضربه دوم و یا حتی ضربه چهارم ادامه دهید.

تعیین پیش تاخیر:

پیش تاخیر به معنای فاصله زمانی بین قطع صدای منبع و شروع واخنش است. دلیل این کار حفظ شفافیت صدای منبع اصلی با اضافه شدن افکت است. با وجود پیش تاخیر، ابتدا فراز صدا شنیده شده و سپس واخنش شروع می شود، که این موضوع ضفافیت بیشتر صدا را تضمین می کند.

پیش تاخیر نیز با توجه به سرعت قطعه گزینش می شود. در گذشته که از صفحه ها و Chamberها برای واخنش استفاده می شد، این تاخیر با استفاده از دستگاه ضبط بوجود می آمد. امروزه این پارامتر در تنظیمات تمامی افزونه ها و دستگاه های واخنش موجود است.

با استفاده از روش هایی که برای محاسبه تاخیر گفته شد، می توانید زمان پیش تاخیر را نیز محاسبه کنید. تنها تفاوت در محاسبه این است که باید زمان های بسیار کوچک تر (کمتر از ۱۰۰ میلی ثانیه) را برای پیش تاخیر برگزینید.

برای مثال، اگر برای زمان تاخیر به نت دولاچنگ (۱/۱۶) و ارزش زمانی ۱۵۰ میلی ثانیه رسیدید، تقسیم های متوالی این مقدار بر دو (یعنی ۷۵، ۳۷.۵ و ۱۹) زمان پیش تاخیر مناسب را تعیین کنید. احتمالا این زمان ها نقطه شروع خوبی هستند، ولی از امتحان کردن زمان های کوچک تر و بزرگ تر هراسی نداشته باشید.

توصیه: پیش تاخیر در محدوده ۲۰ تا ۴۰ میلی ثانیه بسیار مرسوم است. اگر نخواستید با توجه به سرعت قطعه این پارامتر را تنظیم کنید، از ۲۰ میلی ثانیه شروع کنید.

در بین این دو پارامتر ذکر شده، پیش تاخیر از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر هدف مشخص بودن واخنش در قطعه است، پیش تاخیر را به صورت تصادفی تنظیم کرده و یا اصلا از آن استفاده نکنید.