تفاوت های صدای سوراند در فیلم و موسیقی

معمولا تمامی اطلاعات صوتی مهم در سالن های سینما از مناابع جلو پخش شده و سایر منابع بیشتر برای صدای محیطی به کار می روند. دلیل این امر معطوف کردن توجه افراد به صفحه نمایش است. LFE صرفا برای پخش صدای جلوه های ویژه ای همچون انفجار و زلزله بوده و نتیجه صدای آن بسیار کمتر شنیده می شود. یکی از دلایل مهمی که منابع فراگیر در سالن های سینما اطلاعات مهمی دربرنمی گیرند، پدیده ای به نام Exit Sign Effect است. این بدین معناست که در صورت گستردگی بیش از حد صدا در میدان فراگیر و یا حتی در منابع مرکزی، توجه مخاطبان به جای صفحه نمایش به علاوت خروج که در اطراف سالن قرار دارد، جلب می شود.

صدای فراگیر در رابطه با موسیقی صفحه نمایش نداشته و در نتیجه نگرانی در رابطه با Exit Sign Effect ندارد. اگر صفحه نمایش را از میکس صفحه فراگیر حذف کنید، آمادگی یک میکس فراگیر مناسب را برای موسیقی پیدا می کنید.