تصور درست از میکس و مسترینگ

بسیاری ازمهندسین صدا پیش از شروع میکس تصور روشنی از نتیجه نهایی آن دارند. این توانایی به سبب تجربه کاری پیشین و روند میکس های گذشته آن هاست. در میکس های پیچیده، ممکن است مهندس میکس صدای سایر بخش ها را قطع کرده و صرفا به میکس همان بخش بپردازد.

 همیشه پیش از شروع میکس، تصوری از انتهای آن دارم. این کار را ارجح تر از این می دانم که بدون برنامه فیدها را بالا برده و میکس را شروع کنم. برای میکس همیشه باید از روند فرایند و نتیجه میکس تصور دقیقی داشته باشم. 

Ed Seay

 اگر از قطعه شناخت خوبی داشه باشم، در این صورت می دانم که بایدد چه کار کنم. اگر این گونه نباشد، ابتدا به تمام قطعه گوش می کنم. این کار نه برای توازن صداها، بلکه برای فهم اندازه ها، مثلا اندازه قسمت تکرار شونده قطعه (Chorus) می باشد. گاهی اوقات این کار ایده های خوبی در رابطه با افکت ها به من می دهد. اگر قطعه را من ضبط نکرده باشم، به صدای هر کدام از سازها جداگانه گوش می دهم. ولی در واقع تمامی بخش ها را به دقت شناخته و روند کلی میکس را می دانم. 

Andrew Scheps

 خوشبختانه بیش از نصف قطعاتی که میکس می کنم، خود تهیه کرده ام و بر طبق تصوراتم از ابتدای ضبط پیش می رود. 

Jon Gass

خوب یا بد، در بسیاری از مواقع نظرات مهندس تغییرات زیادی در طول میکس دارد. گاهی اوقات مهندسین میکس را در استودیوی شخصی خود بدون حضور تهیه کننده و هنرمند انجام می دهند، در حالی که برخی دیگر نظرات اولیه را از هنرمند/تهیه کننده می گیرند. البته ترجیح بیشتر مهندسین صدا، شروع میکس به صورت شخصی و پس از پنج یا شش ساعت که شکل کلی میکس مشخص شد، پخش ان به نظور دریافت نظرات هنرمدان و تهیه کننده است.