تاریخچه هنرستان عالی موسیقی

فعالیتهای هنرستان عالی موسیقی و هنرستان موسیقی ملی تا اواخر سال 1357 ادامه یافت. با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی و به دلیل اختلال در کل نظام آموزشی کشور، فعالیت هر دو هنرستان مدتی متوقف گشت.

چندی بعد مقرر شد هنرجویانی که سه سال پایانی هنرستان را می گذرانند، به تحصیل خود ادامه دهند و سایر هنرجویان روانه مدارس عادی شوند. این رویه تا سال 1360 ادامه یافت و در طول این مدت طبیعتا هنرجوی جدیدی پذیرفته نشد. همزمان با این وقایع، گروهی از هنرآموزان و مدرسان هنرستانها به دلیل شرایط به وجود آمده خود را بازنشسته و گروهی نیز به خارج از کشور مهاجرت کردند.

پس از مدتی که هنرستانها با مشکلات و عدم امکانات لازم و تقسیم آنها به دو مرکز برای پسران و دختران بازگشایی  شدند، نام «هنرستان سرود و آهنگهای انقلابی» به خود گرفتند. مرکزی هم به همین نام تشکیل گردید و هنوز هم این نام گذاری در بعضی از مکاتبات ادامه دارد. «سرود» یک فرم کاملا بسته و محدود است که به هیچ وجه نمی تواند عمومیتی برای آموزش موسیقی یک کشور داشته باشد، به ویژه که این فرم اصلا جنبه کلاسیک نداشته و فقط(سرود) در کنار برخی واژه ها به کار می رود و ریشه ای در آموزش هنر موسیقی ندارد.

پس از انقلاب هنرستانها بر اثر فقدان برنامه ای منظم و منسجم، کمبود استاد و… کارایی چندانی نداشت. طی سالها که از فعالیت «هنرستانهای سرود و آهنگهای انقلابی دختران و پسران» می گذشت با اصرار کارشناسان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجددا نام هنرستان موسیقی بازگردانده شد و با تغییر نام به هنرستان موسیقی پسران و دختران ادامه فعالیت داد و با راه اندازی و ارائه دوره عالی هنرستان عالی موسیقی تهران نام شناسنامه ای خود را کسب کرد.

مدیران و سرپرستان هنرستان موسیقی پسران(1357- تاکنون):

– شریف لطفی(1/7/57-1/7/58)

– اصغر محمدی(1/7/58-1/7/60)

– عبدالرحیم اخیانی(1/7/60-1/8/63)

– غلامحسین فخیمی کیا(1/8/63-1/4/74)

– حسین علیزاده(1/4/74-1/2/75)

– (افرادی به طور موقت) (1/2/75-1/6/75)

– حمیدرضا نوربخش(1/6/75-17/4/77)

– علی محمد رشیدی(17/4/77-30/8/82)

– علیرضا محمدی لاری(1/9/82-18/11/84)

– داود باقری بیداخویدی (18/11/84-18/11/85)

– علیرضا ایلچی (بصورت موقت)

– احسان آقایی (25/11/85- 26/12/87)

– محمدحسین اسماعیلی (26/12/87- 4/4/1391)

همايون مهمان پرست نوده اي(4/4/1391- تا كنون)

مدیران و سرپرستان هنرستان موسیقی دختران ( 1357-1385):

– حسن فرشاد(1/7/57-1/7/59)

– شهابدخت شهابی(1/7/59-1/7/60)

– مهناز سلیمی(1/7/60-1/7/61)

– مرگینه خفری(1/7/61-1/7/62)

– پروین دخت اشتهاردی(1/7/62-1/7/73)

– زهره فشارکی(1/7/73-1/7/75)

– آذرنوش صدر سالک(1/7/75-1/7/76)

– شهناز محمودی اقدم(1/7/76-1/7/77)

– ملیحه سعیدی(1/7/77-1/7/82)

– طاهره انیسی(1/7/82-1/7/84)

– رویا حلاج(1/7/84- 9/85)

– معصومه خدیوی (9/85 – 10/86)

– سارا پارسا (10/86 – 5/87)

– مرضیه شکوری (5/87 – 10/89)

سيمين محمدپور(10/89- تاكنون)