ایستادن و تنفس در خوانندگی

طرز ایستادن

شاید این راز دیگری باشد برای این که چرا مادرتان مدام به شما یاد آوری می کرد که صاف بایستید. در واقع این امر از شما خواننده بهتری می سازد. چگونه؟ بسیار حیاتی است که با حذف کشش، اعضای بدنتان را صاف بگیرید و آن ها را برای کمک به صدایتان آماده سازید. کشش نه تنها به شما احساس ناخوشایندی می دهد و بر حال شما تاثیر منفی می گذارد بلکه با محدود کردن جریان هوایی که توسط بدن شما جذب می شود، خواندن را از امری لذت بخش به کاری طاقت فرسا تبدیل می کند.

تمرین: پشت به دیواری به ایستید. سرتان را به گونه به دیوار بگذارید که چانه تان موازی سطح زمین باشد. شانه هایتان را باز کنید و به سمت دیوار به عقب ببرید. بی آن که اجازه دهید ستون فقراتتان با دیوار تماس داشته باشد، پشتتان را جوری تنظیم کنید که صاف باشد. دستایتان را در کنار خود بگذارید. شانه هایتان را از هم باز کنید و تعادل بیابید. بدن خود را شل کنید و آرامش داشته باشید. تنها کششی که می سازید در ناحیه شکمتان است که به خواندتان کمک می کند. اگر این کار را جلوی آینه انجام دهید بسیار تاثیرگذارتر است. این کار مخصوصا می تواند باعث شود پس از دیدن و حس کردن طرز ایستادن مناسب، آن  را همیشه در ذهن خود را تجسم کنید.

تنفس

سعی کنید نفس خود را نگه دارید و بخوانید یا حتی حرف بزنید. نکته را دریافتید. به وضوح هوا مولفه اصلی خواندن است. هنگامی که ملودی ای را می خوانید نوع بیان کلمات کاملا متفاوت است با زمانی که آن ها را تنها به سادگی بلند و موزون بیان می کنید. ولوم، کوک، تون و تمپو می توانند پیش از آن که بفهمید تنفس شما را در اختیار بگیرند.

آموختن و کسب مهارت کامل در تنفس مناسب یکی از نکات کلیدی است که به سرعت می تواند توانایی خوانندگی شما را بهبود بخشد. تنفس ما در حالت معمول و در زمانی که در حال تمرین نیستیم بسیار کم عمق است. هنگامی که شروع به تمرین بدن خود برای خواندن می کنیم، برای این که بتوانیم صدایمان را بلند و واضح برای مخاطبمان نگاه داریم باید نفس های عمیق تری بکشیم. به همان مقدار که نفستان عمیق تر می شود، اکسیژن بیشتری به مغزتان می رسد، و برای همین در ابتدا ممکن است احساس سرگیجه کنید. اما به آن اهمیت ندهید! بدنتان تنها نیاز دارد تا برای تنفس مناسب و کارآمدتر آماده شود.