اهمیت تنظیم در میکس و مسترینگ

به راحتی می توان مهندس صدای یک قطعه موسیقی بود، ولی تا وقتی که آگاهی کامل از قطعه موسیقی (البته به عنوان مهندس صدا) در دسترس نباشد، نتیجه نهایی میکس فوق العاده نخواهد بود. چرا که یک میکس بی نظیر صرفا برقراری توازن بخش ها نیست.

همین موضوع، بر اهمیت حداقل آگاهی مهندس میکس از اصول تنظیم موسیقی می افزاید، که در بخش ۵ (The Balance Element: The Mixing Part of Mixing) به این موضوع می پردازیم. مهم ترین پایه در کار یک مهندس میکس، قضاوت صحیح او در رابطه صدا و زمان بندی بخش های قطعه در زمان قطع کردن صدای بخش های دیگر است.

تناسب مناسب قطعه مرهون تنظیم خوب است؛ در نتیجه فهم درست از تنظیم قطعه مهم بوده و میکس یک قطعه بسیار به آن وابسته است. برای مثال، تنظیم و در نتیجه آن توازن با کاهش صدای سازی که در جای مناسب نبوده و یا در دینامیک قطعه بی تاثیر است، برقرار می شود. اگر تنظیم قطعه به درستی انجام پذیرد، مشکلی از نظر ریتم و فرکانس نبوده و کار مهندس میکس راحت تر است.

اجرا:

در دهه های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ که تکنیک های ضبط و تولید موسیقی به اندازه امروز پیشرفته نبود، کمی ضعف در نوازندگان با توجه به سبک قابل پذیرش بود. بیشتر نوازندگان فقط اجراهای کمی در ضبط داشته و ارزیابی اجرای آن ها بر اساس احساس نوازندگی و نه دقت در آن انجام می شد. امروزه با پیشرفت تکنیک های تولید، هر دو عامل دقت و احساس هنگام ضبط اهمیت دارد. در نتیجه آن مخاطبان نیز به حدی رسیده اند که همین انتظار را از یک قطعه دارند.

ضعفی از نظر کوک یا ریتم در نوازندگی گاهی اوقات با یک میکس بسیار خوب جبران می شود؛ ولی معمولا زمانی که ریتم solid باشد، یکی از دلایلی که مهندسین میکس ابزارهای زیادی از قبیل اصلاح نواک (Pitch-Correction)، جایگزینی صدا (Sound-Replacement)، فشرده سازی، تدوین و … در اختیار دارند، اصلاح همین ضعف ها در اجرا در راستای بهبود و متوازن کردن نتیجه میکس است. با این حال در اصلاح وضعیت اجرا پیش از تغییر صدا به حالت غیرطبیعی محدودیت وجود دارد. به مانند سایر ابزارها، اجرای مناسب هم ابزاری قدرتمند به مهندس میکس برای دستیابی به یک میکس فوق العاده کمک می کند.