افکت دیلی برای میکس و مسترینگ خواننده

در اینجا به برخی روش های پرکاربرد در افزودن دیلی به میکس می پردازیم. البته خود را به مثال های ذکر شده محدود نکنید؛ چرا که در رابطه با سایر سایزها، خواننده و هر منبع صوتی قابل استفاده هستند:

برای خواننده:

  • تاخیر استریو با نت سیاه و یا چنگ در یک طرف و تریوله سیاه یا چنگ در طرف دیگر، به قطعه حرکت و عمق می افزایند.
  • به منظور دستیابی به Double Vocal، از تاخیر نت چنگ (۱/۱۶ گرد) و مدولاسیون تا نواک مدارم تغییر کند، بهره ببرید (به قسمت مدولاسیون در همین بخش مراجعه کنید). اگر امکان تنظیم مدولاسیون به شکل تصادفی (Random) موجود باشد، صدا بسیار طبیعی تر خواهد شد.
  • برای تنظیم سریع تر صدای خواننده هنگام ضبط، به طوری که گستردگی و عمق افزایش یابد از Mono Delay با زمان تاخیر ۲۲۰ میلی ثانیه و تعداد کمی تکرار بهره ببرید.
  • Paul Maccarthey بر روی صدای خود همیشه از زمان تاخیر ۱۷۵ میلی ثانیه استفاده می کند.
  • برای دستیابی به صدایی خشک (بی روح) و همچنین قوی برای خواننده، از دو محدود کننده فرکانسی (یکی کمتر از 400Hz و دیگری بیش از 2.5kHz) استفاده کنید. از تاخیری حدود ۱۲ میلی ثانیه در راست و ۱۴ میلی ثانیه در چپ با Panning خارج از مرکز استفاده کنید. تاخیر را تا آنجاا که محسوس باشد بالا برده و کمی آن را کمتر کنید. گاهی مسیر بازگشت افکت (Return) را خاموش کرده تا از تاثیر آن مطمئن شوید.
  • زمان تاخیر ۱/۶۴ نت گرد در یک کانال و ۱/۱۲۸ در کانال دیگر است.

شخصا به صدای خشک برای خواننده علاقه دارم، ولی معمولا صدای خواننده قوی و پر نیست. برای جبران قدرت و دینامیک مورد نیاز صدای خواننده، از تاخیرهای چنگ (۱/۸ گرد) با کاهش ۱/۱۶ یا ۱/۳۲ استفاده می کنم. این کار دینامیک تاخیر را افزایش داده و همراه با خواننده به قطعه حرکت می بخشد. معمولا تاخیر ۱/۸ منهای ۱/۱۸ را در کانال چپ و تاخیر چنگ را در کانال راست قرار می دهم. اگر کوک خواننده دقیق نیست، با کاهش کوک در یک کانال و افزایش آن در کانال دیگر، این مساله کمی برطرف می شود …؟

Dave Pensado