افکت اکوالایزر در میکس و مسترینگ

بسیاری از مهندسین میکس در حل کردن تاخیر و واخنش مشکل دارند. عدم ترکیب مناسب واخنش در میکس مشکل شایع تری است. راه حل بسیاری، امتحان کردن تنظیمات متفاوت برای رسیدن به حالت بهینه است. البته ممکن است این مسیر زمان بر باشد؛ بعلاوه شاید هیچ گاه به بهترین حالت ختم نشود. مساله ای که در اینجا فراموش می شود این است که بسیاری از این پیش تنظیمات تاخیر و واخنش ساده، تنها با اکوالایزر متفاوت هستند.

مساله ای که مهندسن صدا در گذشته با واخنش های آنالوگ (مخصوصا نوع Plate) داشتند، ننیاز به استفاده از اکوالایزر پیش از واخنش بود. این اکوالایزر به جای تقویت (البته برای تمیزتر کردن صدا هم گاهی استفاده می شد)، برای تضعیف فرکانس های ناخواسته کاربرد داشت. با اکوالایزر صحیح این به صورت دلنشینی در قطعه جای می گرفت. در حقیقت بسیاری از استودیوهای بزرگ این کار را در اتاقی دیگر (Track Room) انجام داده، و به مهندس صدا واگذار نمی کردند.

امروزه تمامی آن روش ها را در DAW، به کمک افزونه ها انجام پذیرند. فقط به یاد داشته باشید، قرار دادن اکوالایزر پیش از ریورب به دلیل تاثیر آن بر روی پاسخ فرکانسی واخنش کارآمدتر خواهد بود.

توصیه: از افزونه های Tap-Saturation، همچون Avid’s Heat یا Universal Audio Studer A809 نیز در مسیر افکت استفاده کنید. گاهی اوقات هارمونیکی های اضافه، عمق صدای قطعه را افزایش می دهند.