اعوجاج (Distortion)، THD (Total Harmonic Distortion)

سیستم‌های صدا اغلب با اضافه کردن هارمونیک‌ها به سیگنال‌های اولیه تولید اعوجاج می‌کنند. برای مثال اگر یک موج سینوسی با فرکانس یک کیلوهرتز به ورودی یک سیستم صوتی وارد شوند، در خروجی این سیستم علاوه بر فرکانس یک کیلوهرتز چندین فرکانس دیگر که مضربی از فرکانس اصلی یک کیلوهرتز هستند، ایجاد می‌شوند.

در این مثال در خروجی، فرکانس‌های دو کیلوهرتز (دومین هارمونیک) و سه کیلوهرتز (سومین هارمونیک) و … تولید می‌شوند. دامنه هارمونیک‌ها نباید از حد معینی فراتر رود. البته بیشترین دامنه‌ها متعلق به هارمونیک ابتدایی دوم، سوم و چهارم است. چون جمع دامنه هارمونیک‌ها مهم است، از پارامتر THD استفاده می‌کنند.

THD اغلب به صورت درصد بیان می‌شود. کمترین مقدار THD در تجهیزات آنالوگ حرفه ای حدود 0.2% است در‌حالی‌که تجهیزات صدای حرفه‌ای دیجیتال دارای 0.003%=THD هستند.

برای مشخص نمودن مقدار THD در هر سیستم صوتی باید آن را اندازه‌گیری نمود.

اندازه‌گیری THD به وسیله وارد کردن یک موج سینوسی تک فرکانس به سیستم و سپس اندازه‌گیری دامنه این موج و سایر هارمونیک‌ها در خروجی انجام می‌گیرد.

با تغییر فرکانس موج ورودی مجددا اندازه‌گیری تکرار می‌شود. THD پارامتر مهمی در تجهیزات صوتی است، که هرقدر کمتر باشد بهتر است.