اتصالات DIN

جک اتصالی DIN-3 (DIN-3 Connector Jack):

در جک های DIN-3 پین شماره ۱ حامل سیگنال رفت (in phase) است که اصطلاحا پین hot نیز به آن اطلاق می گردد. پین شماره ۳ حامل سیگنال برگشت Return است که به این پین نیز اصطلاحا پین Cold گفته می شود.

پین شماره ۲ نیز زمین یا Ground می باشد. بدنه جک DIN-3 نیز به این پین وصل می شود.

شکل 1.

جک اتصالی DIN-5 (DIN-5 Connector Jack):

در این جک ها پین شماره ۲ برگشت کانال چپ، پین شماره ۳ برگشت کانال راست، پین شماره ۴ رفت (in phase) کانال چپ و پین شماره ۵ رفت کانال راست می باشند. این جک برای اتصال به کابل های صدای بالانس استریو ساخته شده است.

جک های DIN-3 و DIN-5 مدت هاست در سازمان صدا و سیما کاربرد عمومی نداشته و فقط در موارد استثنایی ممکن است جک DIN-3 برای اتصال کابل های صدا به میکروفون های قدیمی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال برای اتصال میکروفون های سن هایزر MD-21 به کابل DIN-3 استفاده می شود.

شکل 2.